« Förord - Walden nr. 17/18 | Main | Festivalrapport: Oberhausen 2022 »